top of page

 Personvernerklæring for TAO Norway AS 

 

1     Innledning

 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og handlehistorikk.

 

Tao er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med norsk lov og vi tar personvern alvorlig. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til personvern.

 

Dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan du når som helst ta kontakt med oss på telefon 67568600 eller e-post info@taosenter.no.

 

2     Nettstedet

 

Nettstedet gir deg informasjon om oss og våre tjenester. Når du går inn på og tar i bruk nettsiden, kan vi innhente opplysninger om deg i henhold til denne erklæringen.

 

Nettstedet bruker for tiden ikke informasjonskapsler (cookies) for å samle inn informasjon på overordnet nivå om hvordan besøkende bruker nettstedet, men det kan bli aktuelt i fremtiden. Hensikten med cookies er å forbedre nettstedet og gi deg en bedre brukeropplevelse.

 

3    Hvilke opplysninger samler vi inn?

 

For å sikre god service og korrekt håndtering av kundeforholdet, lagrer TAO følgende opplysninger: navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato, samt navn på lege og relevante tidligere sykdommer/lidelser. Opplysningene benyttes for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg, samt opprettholde den service du forventer. Vi oppbevarer kun relevante og nødvendige opplysninger for å kunne administrere kundeforholdet. Sensitiv informasjon lagres i låst arkivskap.

 

Du kan kontakte oss dersom du ønsker innsyn i hvilke av dine personopplysninger vi har lagret, eller dersom du ønsker å endre eller å slette dine lagrede opplysninger.

 

4     Bruk av opplysninger

 

Vi bruker personopplysninger om deg til følgende formål:

 

  • For å levere og forbedre tjenestene våre

  • For å gi deg anbefalinger og relevant markedsføring

 

Opplysningene oppbevares og benyttes i den tiden du er kunde. Så lenge vi registrerer en viss interesse, vil vi beholde ditt navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-postadresse, samt produkt-, leveringssopplysninger, for å kunne kontakte deg med relevante tilbud. Dersom du ikke ønsker å motta denne type tilbud kan du reservere ved å kontakte oss. Vi oppdaterer løpende kunderegistre ut fra de opplysningene du sender oss, og ved hjelp av eksterne adresseregistre.

 

5     Om deling av personopplysninger

 

Vi deler ikke personopplysninger med tredjeparter. Unntak gjelder samarbeidspartnere tilknyttet tjenestene, blant annet for frakt av det du bestiller og for betalingsløsninger. Vi vil også kunne utlevere opplysninger i enkelttilfeller pålagt ved lov eller av offentlig myndighet.

bottom of page